[new] [Gutter]

Echtscheidng

Voor we aan de vechtscheding beginnen

And first, enjoy this code (visual-prolog.com)

implement main
 
domains
  gender = female; male.
 
class facts - familyDB
  person : (string Name, gender Gender).
  parent : (string Person, string Parent).
 
class predicates
  father : (string Person, string Father) nondeterm anyflow.
clauses
  father(Person, Father) :-
    parent(Person, Father),
    person(Father, male).
 
class predicates
  grandFather : (string Person [out], string GrandFather [out]) nondeterm.
clauses
  grandFather(Person, GrandFather) :-
    parent(Person, Parent),
    father(Parent, GrandFather).
 
class predicates
  ancestor : (string Person, string Ancestor [out]) nondeterm.
clauses
  ancestor(Person, Ancestor) :-
    parent(Person, Ancestor).
  ancestor(Person, Ancestor) :-
    parent(Person, P1),
    ancestor(P1, Ancestor).
 
class predicates
  reconsult : (string FileName).
clauses
  reconsult(FileName) :-
    retractFactDB(familyDB),
    file::consult(FileName, familyDB).
 
clauses
  run() :-
    console::init(),
    stdio::write("Load data\n"),
    reconsult(@"..\fa.txt"),
    stdio::write("\nfather test\n"),
    father(X, Y),
    stdio::writef("% is the father of %\n", Y, X),
    fail.
 
  run() :-
    stdio::write("\ngrandFather test\n"),
    grandFather(X, Y),
    stdio::writef("% is the grandfather of %\n", Y, X),
    fail.
 
  run() :-
    stdio::write("\nancestor of Pam test\n"),
    X = "Pam",
    ancestor(X, Y),
    stdio::writef("% is the ancestor of %\n", Y, X),
    fail.
 
  run() :-
    stdio::write("End of test\n").
 
end implement main
 
goal
  mainExe::run(main::run).

more

 • Ik er ervaar het brexit-gedoe als een vechtscheiding.
 • Ik was meer dan gekwetst dat de britten het uitmaakte
 • Om 5 uur `s morgens (CET) werd het duidelijk
 • 52/48
 • De scheding was een feit.

Madness is leuk voor popsongs maar niet voor politics

 • Hero Newton
 • Heroes: Bowie, Stones, Beatles, Who, .....
 • Falklands, secret diary? I love it.

Related Posts

( by kred to who cares at 2018-11-16 19:52:30 in Gutter )International money transfers? Worldremit beats your bank!

Domains, Hosting? Go Versio!

[Login to add a comment]
[new]