[new] [Windows OS]

Microsoft, Make Visual Studio Open Source now

00:30 Ik denk: 'een verloren nacht, laten we eens een wep-appje opzetten in MSVS2017. Met mijn gebruikelijke 'tool chain': Python3, Flask, MongoDB, enzovoorts.

Narigheid (00:40)

 • In mijn installatie van VS2017 kan ik geen toegespitste template kiezen. Bijvoorbeeld:
 • Python-Flask-Jinja (of zoiets)

VStudio's suggestie: Ga online!

 • ik kies online
 • ik krijg de boodschap: 'Update Visual Studio Installer'. [Update]
 • Ik klik [Update]
 • Loopt op niets uit. Opnieuw:'Update Visual Studio Installer'. [Update]

00:55 => Oplossing

 • Type 'Visual Studio Installer' in Programs-Search
 • Rechts-klik het gevonden 'Visual Studio Installer'
 • Run as administrator

Effect

 • Een dag aan het updaten van VStudio
 • Dus ik schrijf de ergenis van me af in dit verslag

Wachten

 • 01:45 Ruim, een uur later kan ik in de VSInstaller 'Python' kiezen
 • WhenTF kan ik (hoop ik) iets gaan doen?
 • Je gelooft het niet: Setup operation failed
 • Waarom? Een fout in een powershell script geeft stackoverflow (1001: Recursie te diep)
 • Mag ik ffff kotsen? Zie de log beneden.

05:25 => Finally

 • Ben eerste Flask WebApp aan het opzetten in VStudio.
 • En ja! Het ziet erbnaar uit dat ik mijn huidige Python-setup (3.5 win32 plus alle packages) kan gebruiken.
 • Dat spaart een tijdrovende migratie naar Python3.6(64).

LOG

The product failed to install the listed workloads and components due to one or more package failures.

Incomplete workloads
  Python development (Microsoft.VisualStudio.Workload.Python,version=15.0.26419.1)

Incomplete components
  Python native development tools (Microsoft.ComponentGroup.PythonTools.NativeDevelopment,version=15.0.26419.1)
  Windows 10 SDK (10.0.10586.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586,version=15.0.26208.0)

You can search for solutions using the information below, modify your selections for the above workloads and components and retry the installation, or remove the product from your machine.

Following is a collection of individual package failures that led to the incomplete workloads and components above. To search for existing reports of these specific problems, please copy and paste the URL from each package failure into a web browser. If the issue has already been reported, you can find solutions or workarounds there. If the issue has not been reported, you can create a new issue where other people will be able to find solutions or workarounds.

Package 'Win10SDK_10.0.10586.212,version=10.0.10586.21215' failed to install.
  Search URL: https://aka.ms/VSSetupErrorReports?q=PackageId=Win10SDK_10.0.10586.212;PackageAction=Install;ReturnCode=1001
  Impacted workloads
    Python development (Microsoft.VisualStudio.Workload.Python,version=15.0.26419.1)
  Impacted components
    Python native development tools (Microsoft.ComponentGroup.PythonTools.NativeDevelopment,version=15.0.26419.1)
    Windows 10 SDK (10.0.10586.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586,version=15.0.26208.0)
  Log
    C:\Users\DirkS\AppData\Local\Temp\dd_setup_20170804013438_025_Win10SDK_10.0.10586.212.log
  Details
    Command executed: "c:\windows\syswow64\windowspowershell\v1.0\powershell.exe" -NonInteractive -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -InputFormat None "$ErrorActionPreference="""Stop"""; $VerbosePreference="""Continue"""; $ScriptPath="""C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Win10SDK_10.0.10586.212,version=10.0.10586.21215\WinSdkInstall.ps1"""; $SetupExe="""sdksetup.exe"""; $SetupLogFolder="""standalonesdk"""; $PackageId="""Win10SDK_10.0.10586.212"""; $LogFile="""C:\Users\DirkS\AppData\Local\Temp\dd_setup_20170804013438_025_Win10SDK_10.0.10586.212.log"""; $SetupParameters="""/features OptionId.AvrfExternal OptionId.WindowsSoftwareDevelopmentKit OptionId.WindowsSoftwareLogoToolkit /quiet /norestart"""; (gc $ScriptPath | out-string) | Invoke-Expression; if (!$?) { exit 1603 } elseif ($LastExitCode) { exit $LastExitCode }"
    Return code: 1001
    Return code details: Recursie te diep. Stapel is overgelopen.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeuq44DNN8may18biFs2gswYVo14Ip_u4_qWsyuUfvO-Mt29Ng
( by kred to dev-ops at 2017-08-03 23:13:48 in Windows OS )International money transfers? Worldremit beats your bank!

Domains, Hosting? Go Versio!

[Login to add a comment]
[new]